mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

Student Placement

TABLE 1.1. List of selected candidates in Star Union Dai-Chi Life Insurance

Sr.No. Selected candidates For the post
1 Pallavi P. Chinchawade Assistant Area Manager
2 Snehal Sanjay Dive
3 Heena Jumma Tadavi
4 Dipika Dattatray Chavan
5 Rahul Kamlakar Bhamre
6 Arjun S Dere
7 Bhimraj Rangnath Pawar
8 Pawar Suraj Sadashiv
9 Sangale Anand Balasaheb
10 Sumit Girju Erande
11 Mohan Harishchandra Rathod
12 Shewale Harshada Pralhad
13 Sagar Chandrakant Bachhav
14 Kolate Saurabh Suresh
15 Rokade Sagar Rajendra
16 Dipali Shantaram Gangurde
17 Sanket Shekhar Mahajan
18 Trupti Ganesh Ingle
19 Pooja Balasaheb Mahale
20 Dipika Suresh Shrirao
21 Bhushan Gajanan Patil
22 Mahesh Kakasaheb Dhadge
23 Dalvi Dhiraj Hari
24 Shivkumar Bhikulal Jaiswal
25 Ishi Manish Uttam
26 Vilas Deshmukh

 

TABLE 1.2. List of selected candidates in Bayer Crop Science & Welingkar Education

Sr.No. Selected candidates For the post
1 Kale Sayali Under HR section

Department of Women empowerment

2 Thorat Prerna
3 Dudhare Asmita

 

 

TABLE 1.3. List of selected candidates in Mrigdhara Agro or Agri Search India Pvt. Ltd

Sr.No. Selected candidates For the post
1 Mengane Ramkrishna Field Officer
2 Sagar Ghumre

 

TABLE 2.1 List of selected candidates in Om Gayatri Farmers Producers Co-op Ltd.

Sr.No. Selected candidates For the post
1 Sonawane Kishor Marketing/Sales Executive
2 Gulvane Vaibhav
3 Norlawar Shriyog
4 Karad Vinita
5 Chavan Dipika
6 Sonawane Poonam
7 Shirude Neha
8 Avhad Sonali
9 Kure Bhagvat
10 Shitaphale Kailas
11 Gosavi Rushikesh
12 Kale Kalyani
13 Bhavari Bhakti
14 Ahire Neelam
15 Nathe Kalpanjay
16 Badhe Devendra
17 Kesarkar Avinash
18 Dudhare Asmita
19 Borase Apurva
20 Patil Bhagyashri
21 Gaikwad Amol
22 Jagtap Akshay

 

 

TABLE 3.1. List of selected candidates in Grow Indigo Pvt.Ltd.

Sr.No. Selected candidates For the post
1 Kunal Chautulal Patil Market development Officer
2 Arti shyamrao Chikhale
3 Khanderao Patange

 

TABLE 3.2. List of selected candidates in Netra G Vegetables Pvt. Ltd

Sr.No. Selected candidates For the post
1 Dhananjay V. Sonawane Field Executive Officer
2 Kalpesh P. Jadhav

Students details paased in 2016-17 to 2020-21 [Click to View]

Scroll to top