mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

पूर्वा कृषिदूत या शेतीसबंधित मासिकाच्या मे-२०२४च्या अंकात कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषि महाविद्यालयाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाचे प्रा. पंकजसिंह बी. चौहाण यांचा ” दुधाळ जनावरांचे उन्हाळ्यातील व्यवस्थापन” या शेतकरी बंधूंच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा विषयावर सविस्तर लेख प्रकाशित झाला.

Prof. P. B. Chauhan’s Article of May 2024
Scroll to top