mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

आज (02 एप्रिल) आकाशवाणी, नाशिक येथे “द्राक्ष बागेच्या खरड छाटणीची पूर्वतयारी व त्यांनतरचे व्यवस्थापन” या  विषयावरील फोन इन कार्यक्रमाचे उद्यानविद्या विभागाचे प्राध्यापक श्री. योगेश भगुरे यांचे रेकॉर्डिंग झाले. सदर कार्यक्रमाचे प्रसारण आज (02 एप्रिल) संध्याकाळी 7.30 ते 8.00 वा आकाशवाणीच्या 101.4 MHz वर होणार आहे.

Radio Talk By Prof. Y. L. Bhagure
Scroll to top