mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

सोमवार दि. 1 एप्रिल 2024 रोजी. Agriculture & Food E-Newsletter (Volume 06-Issue 04) April -2024 या ऑनलाइन मासिकामध्ये कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषि महाविद्यालयाच्या मृद  विज्ञान आणि कृषी रसायनशास्त्र विभागातील डॉ. प्रतीक्षा पवार, प्रो.चैताली वाघ यांचा “Micronutrients in crop production” या विषयातील शेतकरी बंधूंच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा विषयावर सविस्तर लेख प्रकाशित झाला आहे तरी आपण त्याचा लाभ घ्यावा.

 

Article

 

An Article by Dr. P. P. Pawar and Prof. C. B. Wagh
Scroll to top