mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

माहे एप्रिल 2024 मधे गोडवा शेतीचा मासिकांमध्ये कर्मयोगी दुलाजी सीताराम पाटील कृषी महाविद्यालयाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागातील प्राध्यापक संदीप सुर्यवंशी व प्राध्यापाक कैलास भोईर यांचा लेख ” आरोग्यदायी दुध “ प्रकाशित झाला.

 

Prof. S. U. Suryawanshi’s Magazine Article
Scroll to top