mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

मविप्र कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषि महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी खुदेजा शेख हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महिला प्रवर्गातुन पाचवा क्रमांक पटकवून सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदी निवड

कृषि महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदी निवड
Scroll to top