mvps

Est. Since 2003

mcaer_logo

Maratha Vidya Prasark Samaj's

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri )

मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे

कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालय, नाशिक

( महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी संलग्न )

mpkv mcaer_a

Karmayogi Dulaji Sitaram Patil College of Agriculture, Nashik

( Affiliated to Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri)

मे २०२४ च्या गोडवा शेतीचा ह्या मासिक मध्ये कर्मवीर दुलाजी सिताराम पाटील कृषि महाविद्यालयाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागाच्या प्रा. ऋतुजा दिगंबर दरेकर यांचा “ भारतीय शेतकऱ्यांचे जीवन’’ हा लेख प्रकाशित झाला आहे.

Prof. R. D. Darekar’s Article on “भारतीय शेतकऱ्यांचे जीवन”
Scroll to top